Over ons

Rond 2005 hebben wij samen met het Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving van het toenmalige Ministerie van Justitie het concept van programmatisch handhaven voor het rijk ontwikkeld en in de praktijk bij diverse organisaties toegepast.

Uit die ervaring is een breed palet aan diensten en methoden ontwikkeld waarmee Auee & Palmen Advies toezichthouders en beleidsmakers kan ondersteunen bij een effectieve inzet van hun toezicht.