ToekomstNavigator ILT

ToekomstNavigator ILT

Doelstellingen ToekomstNavigator

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) wil goed voorbereid zijn op de toekomst. Daarom is het belangrijk goed zicht te hebben op nieuwe ontwikkelingen en potentiële risico’s. De ToekomstNavigator helpt om toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen en schetst welke consequenties dat heeft voor de Inspectie.

In de ToekomstNavigator stelt ILT de vraag welke inspectie zij over 5 jaar moet zijn en welke strategische ontwikkeling daarvoor noodzakelijk is. De ToekomstNavigator kan zo de directie helpen om de organisatie toekomstbestendig te maken en houden.

Vijf stappen

De ToekomstNavigator werkt aan de hand van cases. Op die manier worden de voorspellingen en ontwikkelingen concreet genoeg om tot bruikbare conclusies te komen. Voor elke case wordt er een dag gewerkt met een groep betrokkenen. Deze groep wordt zo divers mogelijk samengesteld om alle perspectieven mee te kunnen nemen. Tijdens de ToekomstNavigator stapt deze groep mensen samen in een soort tijdscapsule om te bepalen hoe de wereld er met betrekking tot dat onderwerp over 5 jaar uit zou kunnen zien. Een case wordt voorbereid door vooraf de trends en ontwikkelingen te inventariseren.

ToekomstNavigator als tijdscapsule.
  1. Verkennen van de case. In deze stap worden op basis van de voorbereiding van de case de trends en ontwikkelingen geschetst die over circa 5 jaar gevolgen zullen hebben voor het onderwerp van de case.
  2. Het kiezen van een focus. De volgende stap is het Inschatten en selecteren van nieuwe concrete en plausibele maatschappelijke risico’s als gevolg van deze ontwikkelingen. De geselecteerde risico’s zullen centraal staan bij de toekomstnavigatie.
  3. Het begrijpen van de risico’s. Welk drijfveren bevorderen of verminderen het risico, welke aangrijpingspunten zullen er zijn er om de risico’s te gaan beheersen? Deze vragen staan centraal tijdens deze derde stap.
  4. Verkennen van mogelijke acties. Wat kunnen toezichthouders (zelf of met andere betrokkenen) doen om negatieve maatschappelijke impact van deze risico’s te verminderen? Langs verschillende lijnen wordt ingeschat welke aanpak van de Inspectie en andere actoren effectief zullen zijn.
  5. Strategische consequenties schetsen. Heeft de Inspectie nu al de kennis en vaardigheden om over 5 jaar ook daadwerkelijk effectief op deze risico’s in te spelen? Zo niet, wat betekenen deze ontwikkelingen dan voor de strategische ontwikkeling van het toezicht?

Gebruikservaringen met de ToekomstNavigator

De ILT heeft de ToekomstNavigator toegepast om te verkennen wat de ontwikkelingen rond kunststof verpakkingen met zich mee zullen brengen. De verwachting is dat de ontwikkelingen inderdaad impact zullen hebben op de kennis en vaardigheden die worden gevraagd van de ILT. Chemische kennis van kunststoffen bijvoorbeeld wordt belangrijker, bijvoorbeeld om te kunnen vaststellen of materiaal daadwerkelijk is gerecycled. Om daarop in te kunnen spelen moeten de banden met de Universiteiten en kennisinstellingen worden geïntensiveerd. Ook opsporingsvaardigheden bijvoorbeeld zullen belangrijker worden. Overtredingen zullen steeds vaker doelbewust worden begaan en verhuld.

Op basis van de ervaringen met deze case bereidt de Inspectie zich voor op de toepassing van de ToekomstNavigator op andere gebieden. Door uit meerdere cases de rode draad te halen ontstaat een integraal beeld van de strategische ontwikkelingen die de Inspectie noodzakelijk vindt.

Meer?

Lees het juryrapport. van de nominatie voor de innovatieprijs Handhaving en Toezicht, lees dit interview met de projectleider van de ILT, of neem contact met ons op.